रुईया कॉलेज कट्टा….लगोरी- मैत्री रिटर्न्स

1902031_222849921252119_16475476_n - Copy
रुईया कॉलेज कट्टा….लगोरी- मैत्री रिटर्न्स..After long duration…चक्क 25 years नंतर!!!!!! Full 2 Dhammal.
मैत्री अशीच असते… शुभा, सीमा, उजा , मीना , आणि बाबू( सुहासिनी)…अशा आंम्ही घट्ट मैत्रिणी. मैत्री झाली रुईया मध्ये, कट्ट्यावर,मणीस …मध्ये डोसा हाणताना..कायम एकत्र. सकाळी सात ते संध्याकाळी सात पर्यंत सतत एकत्र. खुपदा एकमेकींच्या घरी, रात्रभर गप्पा.. प्रत्येक किल्य्यावर, डोंगरावर एकत्रच.. बाबू खूपशी धीट, काळाप्रमाणे सुधारक मतांची, चटकन लग्न ठरून अमेरिकेला गेली. यथावकाश सगळ्यांचा संसार सुरु झाला. २५ वर्ष कशी निघून गेली हे कळलेच नाही. कधीतरी एकमेकींची आठवण येत होती. पण खात्री होती कि निश्चीत्तच सगळ्या सुखी असणार कारण आमच्या मैत्रीतच तेंव्हाच सुख ठासून भरलेले होते. मनमुराद हसलो होतो. एकमेकींच्या दुराव्यामुळे ढसढसा रडलो ही होतो. पण भेटलो मात्र नाही.
काळ पुढे सरकत होता. मुल मोठी झाली. त्यांच्या पंखाना झेप मिळाली आणि आमची तरुण मने मैत्री शोधू लागली. फेसबुक मुळे एकमेकींना शोधून काढले. भेटण्याची हुरहूर लागली. बाबू अमेरिकेहून सुट्टीला आली आणि आंम्ही साऱ्या जणी भेटलो. एकमेकींची सुखी मने पाहून आनंदी झालो. आमची मैत्रीच अशी होती कि, कुठेही असलो तरी मजेत असणार. एकमेकींना ओळखण्याच्या खुणा पाहू लागलो. बाबू चे खट्याळ मिश्कील हसणे, शुभाचे निर्वाज्य प्रेमळ असणे, सीमाची आपुलकी, मीनाचा मने जिंकण्याचा स्वभाव आणि माझी ह्या सर्वांवर खुशखुशीत टिप्पणी अशी खास ओळख आमची होती आणि आजही आहे.
ह्या सर्वां मधून मी लगेच निघाले, बाबूशी हात मिळवणी केली आणि म्हणाली, उजा अग् तुला खूप सर्दी झाली आहे ना, काळजी घे अजूनही सर्दी झाली कि तुझे तळहात गार पडतात. पुण्यास मी पोहचेपर्यंत शुभाचा फोन, बस मिळेपर्यंत एकटी खूप वेळ उभी राहू नकोस, मी जवळच राहते, घरी ये..निघेपर्यंत सीमाचा आग्रह. मीना चे ये ग परत लवकर असा निरोप.. एकटी निघाले खरी पण सोबत ह्या साऱ्या जणी होत्या. पुन्हा बाबू कधी येतेय याची वाट आम्ही पाहत राहणार.
२५ वर्षांनी पण त्याच खुणा, तीच मैत्री मिळाली. जी आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत कधीच दूर नसणार. आम्ही साऱ्याजणी संसाराची खबरबात एकमेकींना देऊन मोकळ्या झालो आणि पुन्हा एकदा फक्त शुभा, सीमा, उजा, मीना आणि बाबू झालो. जश्या कट्ट्यावर होतो अगदी तश्याच .
.कारण मैत्री अशीच असते…..Thanks to…लगोरी- मैत्री रिटर्न्स सिरिअल.