शंखातले घर..

शंखातले हे सचिन तेंडूलकर चे सुंदर घर इमेल ने मला मिळाले…मला खूप आवडले. तुम्हा सर्वांसाठी पाठवीत आहे. हे खरेच आहे का?