गृहलक्ष्मी चे यक्ष………

गृहकर्तव्यदक्ष हा एक मान, सन्मान स्त्रियांना आपसूकच मिळतो. ती अभियंता, डॉक्टर. वैमानिक इत्यादी बाबत कार्यरत असली तरी हा सन्मान पाठपुरावा करतच असतो. मानसिक दृष्ट्या मात्र ती आधुनिक होत नाही कारण परंपरेचा पगडा.

घर त्याची निगा, मुलांचे संगोपन ह्यात नवऱ्याचा पण सहभाग असतो. पण सर्व साधारण पणे ह्या फ्रंट वर स्त्रिया जास्त कार्यरत असतात. सर्व आघाड्या सराईत पणे सांभाळण्या करता नियोजन खूप महत्वाचे ठरते. त्या करिता आधुनिक उपकरणे हि कोणावरही अवलंबून न राहता मदत खूप करतात. हो! माझा रोख मानसिकते वर आहे. घरचे पोटमाळे अनेक उपकरणांनी भरलेले असतात. कधीतरी वापरू म्हणून अनेक गोष्टी घेऊन ठेवलेल्या असतात. कणिक आम्ही हातानेच मळतो. कारण खूप आहेत. एक तर समाधान, पोळ्या छान होतात आणि मुख्य म्हणजे फूड प्रोसेसरचे भांडे कोण घासत बसेल. मोलकरीण ला असले आम्ही देत नाही. आधीच घरची कामे खूप त्यात हा उपद्व्याप कोणी वाढवावा?
बरोबर जितके कराल तितके काम वाढते.

घरची मोलकरीण सांभाळणे. तिला कामात तज्ञ करणे, तिला तू माझ्या घरची म्हणून वेळोवेळी पैसे, मदत करणे. एव्हढे करूनही ती टिकेल म्हणून खात्री नाही. मोलकरीण सांभाळता येतीय का म्हणून आपले मोजमाप सहज करून देणे होय. घरात मेड असली तरी गृहिणीचा कामात पिट्ट्या पडतो. माझ्या घरीही काही काळ अशी परिस्थिती होती. पण बरेचसे काम हलके निश्चित करता येते. काही उपकरणाचा उपयोग करून फक्त मानसिकता हवी आणि आर्थिक नियोजन हवे.

भांड्याचा ढीग हि डोकेदुखी सर्व घरची ठरते. सोय करता येत असेल तर जरूर करा. घरच्या स्त्री ला आराम मिळवून द्या. आणि स्त्रियांनी मोलकरीण सांभाळता येतीय का ऐकण्याचे टाळू शकता.

होय मी माझ्या यक्ष संबधी म्हणजे माझ्या मदतगार विषयी माझ्या Dishwasher बद्धल लिहितेय…….. नोकरी करणारी असो नाहीतर घर स्वीकारणारी यक्ष प्रश्न आहेत. लहान मुले असली तर वारंवार खाणे करावे लागते, मोठी असली तर अजून काहीतरी वेगळे कर, पाहुणे येणार तर खास बेत, घरची मंडळी असली तर…. एकंदरीतच घरातील स्वयंपाक घर दिवसभर कार्यरत असते. कामवाली बाई एकदाच येते. हा भांड्याचा ढीग तयार होतो. थकवा जाणवतो, कामाचा डोंगर पाहून नवऱ्याची काळजी वाढते. मग आधुनिक अद्यावत यंत्रा चा उपयोग केला तर…… पाहिजे तेंव्हा, हवा त्या वेळी उपयोग करता येतो. घरोघरी कपड्याचे मशीन असते, तसेच हे भांड्याचे मशीन आहे. मी खूप वर्ष वापरते. अजून भारतात कामवाली सहज उपलब्ध असल्याने भांड्या करता मशीन घेण्याची मानसिकता घरोघरी दिसत नाही. किमंत हि साधारण पणे कपड्याच्या मशीन च्या जवळपास आहे. तसेच आता भारतात हि खूप ठिकाणी दुकानात दिसते.

घरचे काम करून हात दुखतात, थकायला होते मग हे पर्याय कामवाली बाई चे प्राबल्य कमी करतात. मला उपयोग होतो. तसाच सर्वाना व्हावा म्हणून हि पोस्ट. निदान एक काम तरी हलके होते. घर आनंदी राहते. मला आपल्या शंका, प्रश्न जरूर विचारा, माझे म्हणणे नक्की पटेल. तुम्ही आनंदी तणावमुक्त तर घर आनंदी राहते. गृहलक्ष्मी ला यक्ष प्रश्नात मदत करणारा यक्ष ठरेल.